ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความชุกและปัจจัยเสี่ยงของภาวะปัสสาวะเล็ดในสตรี

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความชุกและปัจจัยเสี่ยงของภาวะปัสสาวะเล็ดในสตรี
นักวิจัย : วรลักษณ์ สมบูรณ์พร
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : https://ora.kku.ac.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วรลักษณ์ สมบูรณ์พร . (2552). ความชุกและปัจจัยเสี่ยงของภาวะปัสสาวะเล็ดในสตรี.
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
วรลักษณ์ สมบูรณ์พร . 2552. "ความชุกและปัจจัยเสี่ยงของภาวะปัสสาวะเล็ดในสตรี".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
วรลักษณ์ สมบูรณ์พร . "ความชุกและปัจจัยเสี่ยงของภาวะปัสสาวะเล็ดในสตรี."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2552. Print.
วรลักษณ์ สมบูรณ์พร . ความชุกและปัจจัยเสี่ยงของภาวะปัสสาวะเล็ดในสตรี. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2552.