ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์ลักษณะการแสดงออกของจีนของ Burkholderia pseudomallei ในหนูทดลอง

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์ลักษณะการแสดงออกของจีนของ Burkholderia pseudomallei ในหนูทดลอง
นักวิจัย : รศนา วงศ์รัตนชีวิน
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : https://ora.kku.ac.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
รศนา วงศ์รัตนชีวิน . (2552). การวิเคราะห์ลักษณะการแสดงออกของจีนของ Burkholderia pseudomallei ในหนูทดลอง.
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
รศนา วงศ์รัตนชีวิน . 2552. "การวิเคราะห์ลักษณะการแสดงออกของจีนของ Burkholderia pseudomallei ในหนูทดลอง".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
รศนา วงศ์รัตนชีวิน . "การวิเคราะห์ลักษณะการแสดงออกของจีนของ Burkholderia pseudomallei ในหนูทดลอง."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2552. Print.
รศนา วงศ์รัตนชีวิน . การวิเคราะห์ลักษณะการแสดงออกของจีนของ Burkholderia pseudomallei ในหนูทดลอง. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2552.