ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาวิธีการตรวจสอบ race ของเชื้อ Fusarium oxysporsum f. sp. lycopercisi จากตัวอย่างโรคด้วยการใช้เทคนิคทาง PCR และ probe

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาวิธีการตรวจสอบ race ของเชื้อ Fusarium oxysporsum f. sp. lycopercisi จากตัวอย่างโรคด้วยการใช้เทคนิคทาง PCR และ probe
นักวิจัย : วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : https://ora.kku.ac.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์ . (2552). การพัฒนาวิธีการตรวจสอบ race ของเชื้อ Fusarium oxysporsum f. sp. lycopercisi จากตัวอย่างโรคด้วยการใช้เทคนิคทาง PCR และ probe.
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์ . 2552. "การพัฒนาวิธีการตรวจสอบ race ของเชื้อ Fusarium oxysporsum f. sp. lycopercisi จากตัวอย่างโรคด้วยการใช้เทคนิคทาง PCR และ probe".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์ . "การพัฒนาวิธีการตรวจสอบ race ของเชื้อ Fusarium oxysporsum f. sp. lycopercisi จากตัวอย่างโรคด้วยการใช้เทคนิคทาง PCR และ probe."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2552. Print.
วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์ . การพัฒนาวิธีการตรวจสอบ race ของเชื้อ Fusarium oxysporsum f. sp. lycopercisi จากตัวอย่างโรคด้วยการใช้เทคนิคทาง PCR และ probe. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2552.