ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เส้นใยคาร์บอน เพื่อใช้กรองโลหะหนัก

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : เส้นใยคาร์บอน เพื่อใช้กรองโลหะหนัก
นักวิจัย : เนตรนภิส ตันเต็มทรัพย์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : https://ora.kku.ac.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เนตรนภิส ตันเต็มทรัพย์ . (2551). เส้นใยคาร์บอน เพื่อใช้กรองโลหะหนัก.
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
เนตรนภิส ตันเต็มทรัพย์ . 2551. "เส้นใยคาร์บอน เพื่อใช้กรองโลหะหนัก".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
เนตรนภิส ตันเต็มทรัพย์ . "เส้นใยคาร์บอน เพื่อใช้กรองโลหะหนัก."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2551. Print.
เนตรนภิส ตันเต็มทรัพย์ . เส้นใยคาร์บอน เพื่อใช้กรองโลหะหนัก. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2551.