ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมรรณนะทางภาษาและความคิดกับทักษะการพูด

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สมรรณนะทางภาษาและความคิดกับทักษะการพูด
นักวิจัย : อนงค์ รุ่งแจ้ง
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : https://ora.kku.ac.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อนงค์ รุ่งแจ้ง . (2551). สมรรณนะทางภาษาและความคิดกับทักษะการพูด.
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
อนงค์ รุ่งแจ้ง . 2551. "สมรรณนะทางภาษาและความคิดกับทักษะการพูด".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
อนงค์ รุ่งแจ้ง . "สมรรณนะทางภาษาและความคิดกับทักษะการพูด."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2551. Print.
อนงค์ รุ่งแจ้ง . สมรรณนะทางภาษาและความคิดกับทักษะการพูด. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2551.