ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รูปแบบการใช้สุราของคนงานในโรงสีข้าวในจังหวัดขอนแก่น

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : รูปแบบการใช้สุราของคนงานในโรงสีข้าวในจังหวัดขอนแก่น
นักวิจัย : วงศา เลาหศิริวงศ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : https://ora.kku.ac.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วงศา เลาหศิริวงศ์ . (2551). รูปแบบการใช้สุราของคนงานในโรงสีข้าวในจังหวัดขอนแก่น.
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
วงศา เลาหศิริวงศ์ . 2551. "รูปแบบการใช้สุราของคนงานในโรงสีข้าวในจังหวัดขอนแก่น".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
วงศา เลาหศิริวงศ์ . "รูปแบบการใช้สุราของคนงานในโรงสีข้าวในจังหวัดขอนแก่น."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2551. Print.
วงศา เลาหศิริวงศ์ . รูปแบบการใช้สุราของคนงานในโรงสีข้าวในจังหวัดขอนแก่น. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2551.