ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พันธุศาสตร์เซลล์ของกระรอกบินเล็กแก้มขาว (Hylopetes phayrei) ด้วยวิธีการย้อมแถบสีแบบธรรมดา และแถบสีแบบนอร์

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : พันธุศาสตร์เซลล์ของกระรอกบินเล็กแก้มขาว (Hylopetes phayrei) ด้วยวิธีการย้อมแถบสีแบบธรรมดา และแถบสีแบบนอร์
นักวิจัย : อลงกลด แทนออมทอง
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : https://ora.kku.ac.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อลงกลด แทนออมทอง . (2551). พันธุศาสตร์เซลล์ของกระรอกบินเล็กแก้มขาว (Hylopetes phayrei) ด้วยวิธีการย้อมแถบสีแบบธรรมดา และแถบสีแบบนอร์.
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
อลงกลด แทนออมทอง . 2551. "พันธุศาสตร์เซลล์ของกระรอกบินเล็กแก้มขาว (Hylopetes phayrei) ด้วยวิธีการย้อมแถบสีแบบธรรมดา และแถบสีแบบนอร์".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
อลงกลด แทนออมทอง . "พันธุศาสตร์เซลล์ของกระรอกบินเล็กแก้มขาว (Hylopetes phayrei) ด้วยวิธีการย้อมแถบสีแบบธรรมดา และแถบสีแบบนอร์."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2551. Print.
อลงกลด แทนออมทอง . พันธุศาสตร์เซลล์ของกระรอกบินเล็กแก้มขาว (Hylopetes phayrei) ด้วยวิธีการย้อมแถบสีแบบธรรมดา และแถบสีแบบนอร์. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2551.