ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา
นักวิจัย : วชิราพร เกิดสุข
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : https://ora.kku.ac.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วชิราพร เกิดสุข . (2551). ประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา.
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
วชิราพร เกิดสุข . 2551. "ประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
วชิราพร เกิดสุข . "ประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2551. Print.
วชิราพร เกิดสุข . ประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2551.