ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จุลชีพจากแหล่งน้ำในจังหวัดขอนแก่นที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของเชื้อ pythium insidiosun

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : จุลชีพจากแหล่งน้ำในจังหวัดขอนแก่นที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของเชื้อ pythium insidiosun
นักวิจัย : สุภาภรณ์ พัวเพิ่มพูลศิริ
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : https://ora.kku.ac.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุภาภรณ์ พัวเพิ่มพูลศิริ . (2551). จุลชีพจากแหล่งน้ำในจังหวัดขอนแก่นที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของเชื้อ pythium insidiosun.
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
สุภาภรณ์ พัวเพิ่มพูลศิริ . 2551. "จุลชีพจากแหล่งน้ำในจังหวัดขอนแก่นที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของเชื้อ pythium insidiosun".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
สุภาภรณ์ พัวเพิ่มพูลศิริ . "จุลชีพจากแหล่งน้ำในจังหวัดขอนแก่นที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของเชื้อ pythium insidiosun."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2551. Print.
สุภาภรณ์ พัวเพิ่มพูลศิริ . จุลชีพจากแหล่งน้ำในจังหวัดขอนแก่นที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของเชื้อ pythium insidiosun. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2551.