ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการศึกษาศักยภาพของวัตถุดิบและความเหมาะสมของพื้นที่เพื่อการผลิตและใช้พลังงานชีวมวลอย่างยั่งยืนใน ต.กุดน้ำใส อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการศึกษาศักยภาพของวัตถุดิบและความเหมาะสมของพื้นที่เพื่อการผลิตและใช้พลังงานชีวมวลอย่างยั่งยืนใน ต.กุดน้ำใส อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
นักวิจัย : วิรงรอง มงคลธรรม
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : https://ora.kku.ac.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วิรงรอง มงคลธรรม . (2551). โครงการศึกษาศักยภาพของวัตถุดิบและความเหมาะสมของพื้นที่เพื่อการผลิตและใช้พลังงานชีวมวลอย่างยั่งยืนใน ต.กุดน้ำใส อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น.
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
วิรงรอง มงคลธรรม . 2551. "โครงการศึกษาศักยภาพของวัตถุดิบและความเหมาะสมของพื้นที่เพื่อการผลิตและใช้พลังงานชีวมวลอย่างยั่งยืนใน ต.กุดน้ำใส อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
วิรงรอง มงคลธรรม . "โครงการศึกษาศักยภาพของวัตถุดิบและความเหมาะสมของพื้นที่เพื่อการผลิตและใช้พลังงานชีวมวลอย่างยั่งยืนใน ต.กุดน้ำใส อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2551. Print.
วิรงรอง มงคลธรรม . โครงการศึกษาศักยภาพของวัตถุดิบและความเหมาะสมของพื้นที่เพื่อการผลิตและใช้พลังงานชีวมวลอย่างยั่งยืนใน ต.กุดน้ำใส อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2551.