ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบระบายน้ำระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขอนยางและองค์การบริหารส่วนตำบลขามเรียง

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบระบายน้ำระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขอนยางและองค์การบริหารส่วนตำบลขามเรียง
นักวิจัย : อาวุธ ยิ้มแต้
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : https://ora.kku.ac.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อาวุธ ยิ้มแต้ . (2551). โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบระบายน้ำระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขอนยางและองค์การบริหารส่วนตำบลขามเรียง.
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
อาวุธ ยิ้มแต้ . 2551. "โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบระบายน้ำระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขอนยางและองค์การบริหารส่วนตำบลขามเรียง".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
อาวุธ ยิ้มแต้ . "โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบระบายน้ำระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขอนยางและองค์การบริหารส่วนตำบลขามเรียง."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2551. Print.
อาวุธ ยิ้มแต้ . โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบระบายน้ำระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขอนยางและองค์การบริหารส่วนตำบลขามเรียง. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2551.