ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความคิดเห็นของบุคลากรต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความคิดเห็นของบุคลากรต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นักวิจัย : รัศมี สาโรจน์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : https://ora.kku.ac.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
รัศมี สาโรจน์ . (2551). ความคิดเห็นของบุคลากรต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
รัศมี สาโรจน์ . 2551. "ความคิดเห็นของบุคลากรต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
รัศมี สาโรจน์ . "ความคิดเห็นของบุคลากรต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2551. Print.
รัศมี สาโรจน์ . ความคิดเห็นของบุคลากรต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2551.