ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความคงตัวของฮีโมโกลบินเอชอินคลูชันในโรคฮีโมโกลบินเอชและโรคเออีบาร์ทส์

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความคงตัวของฮีโมโกลบินเอชอินคลูชันในโรคฮีโมโกลบินเอชและโรคเออีบาร์ทส์
นักวิจัย : ณัฐยา แซ่อึ้ง
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : https://ora.kku.ac.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ณัฐยา แซ่อึ้ง . (2551). ความคงตัวของฮีโมโกลบินเอชอินคลูชันในโรคฮีโมโกลบินเอชและโรคเออีบาร์ทส์.
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ณัฐยา แซ่อึ้ง . 2551. "ความคงตัวของฮีโมโกลบินเอชอินคลูชันในโรคฮีโมโกลบินเอชและโรคเออีบาร์ทส์".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ณัฐยา แซ่อึ้ง . "ความคงตัวของฮีโมโกลบินเอชอินคลูชันในโรคฮีโมโกลบินเอชและโรคเออีบาร์ทส์."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2551. Print.
ณัฐยา แซ่อึ้ง . ความคงตัวของฮีโมโกลบินเอชอินคลูชันในโรคฮีโมโกลบินเอชและโรคเออีบาร์ทส์. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2551.