ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาตัวแปรที่สำคัญของหัวอ่าน/เขียนฮาร์ดไดรฟ์ที่เปลี่ยนแปลงกับค่าแรงที่ใช้จับยึดระหว่างการวัดค่า

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาตัวแปรที่สำคัญของหัวอ่าน/เขียนฮาร์ดไดรฟ์ที่เปลี่ยนแปลงกับค่าแรงที่ใช้จับยึดระหว่างการวัดค่า
นักวิจัย : เกียรติฟ้า ตั้งใจจิต
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : https://ora.kku.ac.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เกียรติฟ้า ตั้งใจจิต . (2551). การศึกษาตัวแปรที่สำคัญของหัวอ่าน/เขียนฮาร์ดไดรฟ์ที่เปลี่ยนแปลงกับค่าแรงที่ใช้จับยึดระหว่างการวัดค่า.
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
เกียรติฟ้า ตั้งใจจิต . 2551. "การศึกษาตัวแปรที่สำคัญของหัวอ่าน/เขียนฮาร์ดไดรฟ์ที่เปลี่ยนแปลงกับค่าแรงที่ใช้จับยึดระหว่างการวัดค่า".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
เกียรติฟ้า ตั้งใจจิต . "การศึกษาตัวแปรที่สำคัญของหัวอ่าน/เขียนฮาร์ดไดรฟ์ที่เปลี่ยนแปลงกับค่าแรงที่ใช้จับยึดระหว่างการวัดค่า."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2551. Print.
เกียรติฟ้า ตั้งใจจิต . การศึกษาตัวแปรที่สำคัญของหัวอ่าน/เขียนฮาร์ดไดรฟ์ที่เปลี่ยนแปลงกับค่าแรงที่ใช้จับยึดระหว่างการวัดค่า. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2551.