ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กลไกการสนับสนุนงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพของศุนย์วิจัยเฉพาะทาง 18 แห่งในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : กลไกการสนับสนุนงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพของศุนย์วิจัยเฉพาะทาง 18 แห่งในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
นักวิจัย : สงวนศักดิ์ ธนาวิรัตนานิจ
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : https://ora.kku.ac.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สงวนศักดิ์ ธนาวิรัตนานิจ . (2551). กลไกการสนับสนุนงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพของศุนย์วิจัยเฉพาะทาง 18 แห่งในมหาวิทยาลัยขอนแก่น.
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
สงวนศักดิ์ ธนาวิรัตนานิจ . 2551. "กลไกการสนับสนุนงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพของศุนย์วิจัยเฉพาะทาง 18 แห่งในมหาวิทยาลัยขอนแก่น".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
สงวนศักดิ์ ธนาวิรัตนานิจ . "กลไกการสนับสนุนงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพของศุนย์วิจัยเฉพาะทาง 18 แห่งในมหาวิทยาลัยขอนแก่น."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2551. Print.
สงวนศักดิ์ ธนาวิรัตนานิจ . กลไกการสนับสนุนงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพของศุนย์วิจัยเฉพาะทาง 18 แห่งในมหาวิทยาลัยขอนแก่น. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2551.