ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รูปแบบและการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการติดตามผลการกระจายอำนาจ

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : รูปแบบและการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการติดตามผลการกระจายอำนาจ
นักวิจัย : ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : https://ora.kku.ac.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ . (2550). รูปแบบและการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการติดตามผลการกระจายอำนาจ.
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ . 2550. "รูปแบบและการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการติดตามผลการกระจายอำนาจ".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ . "รูปแบบและการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการติดตามผลการกระจายอำนาจ."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2550. Print.
ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ . รูปแบบและการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการติดตามผลการกระจายอำนาจ. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2550.