ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พัฒนาวิธีตรวจหาแอนติบอดีต่อ E0ในสุกรที่ได้รับเชื้ออหิวาต์ออกจากสุกรที่ได้รับ subunit วัคซีนโดยวิธี ELISA

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : พัฒนาวิธีตรวจหาแอนติบอดีต่อ E0ในสุกรที่ได้รับเชื้ออหิวาต์ออกจากสุกรที่ได้รับ subunit วัคซีนโดยวิธี ELISA
นักวิจัย : จริยา หาญวจนวงศ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : https://ora.kku.ac.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จริยา หาญวจนวงศ์ . (2550). พัฒนาวิธีตรวจหาแอนติบอดีต่อ E0ในสุกรที่ได้รับเชื้ออหิวาต์ออกจากสุกรที่ได้รับ subunit วัคซีนโดยวิธี ELISA.
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
จริยา หาญวจนวงศ์ . 2550. "พัฒนาวิธีตรวจหาแอนติบอดีต่อ E0ในสุกรที่ได้รับเชื้ออหิวาต์ออกจากสุกรที่ได้รับ subunit วัคซีนโดยวิธี ELISA".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
จริยา หาญวจนวงศ์ . "พัฒนาวิธีตรวจหาแอนติบอดีต่อ E0ในสุกรที่ได้รับเชื้ออหิวาต์ออกจากสุกรที่ได้รับ subunit วัคซีนโดยวิธี ELISA."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2550. Print.
จริยา หาญวจนวงศ์ . พัฒนาวิธีตรวจหาแอนติบอดีต่อ E0ในสุกรที่ได้รับเชื้ออหิวาต์ออกจากสุกรที่ได้รับ subunit วัคซีนโดยวิธี ELISA. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2550.