ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประสิทธิภาพของไส้เดือนฝอยที่ทำให้เกิดโรคกับแมลงในการควบคุมเห็บโค

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ประสิทธิภาพของไส้เดือนฝอยที่ทำให้เกิดโรคกับแมลงในการควบคุมเห็บโค
นักวิจัย : ทัศนีย์ แจ่มจรรยา
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : https://ora.kku.ac.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ทัศนีย์ แจ่มจรรยา . (2550). ประสิทธิภาพของไส้เดือนฝอยที่ทำให้เกิดโรคกับแมลงในการควบคุมเห็บโค.
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ทัศนีย์ แจ่มจรรยา . 2550. "ประสิทธิภาพของไส้เดือนฝอยที่ทำให้เกิดโรคกับแมลงในการควบคุมเห็บโค".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ทัศนีย์ แจ่มจรรยา . "ประสิทธิภาพของไส้เดือนฝอยที่ทำให้เกิดโรคกับแมลงในการควบคุมเห็บโค."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2550. Print.
ทัศนีย์ แจ่มจรรยา . ประสิทธิภาพของไส้เดือนฝอยที่ทำให้เกิดโรคกับแมลงในการควบคุมเห็บโค. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2550.