ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประสิทธิผลของโฆษณาเชิงเปรียบเทียบในประเทศไทย : บทบาทของประเภทการเปรียบเทียบประเภทผลิตภัณฑ์และความแตกต่างระหว่างบุคคล

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ประสิทธิผลของโฆษณาเชิงเปรียบเทียบในประเทศไทย : บทบาทของประเภทการเปรียบเทียบประเภทผลิตภัณฑ์และความแตกต่างระหว่างบุคคล
นักวิจัย : ก่อพงษ์ พลโยราช
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : https://ora.kku.ac.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ก่อพงษ์ พลโยราช . (2550). ประสิทธิผลของโฆษณาเชิงเปรียบเทียบในประเทศไทย : บทบาทของประเภทการเปรียบเทียบประเภทผลิตภัณฑ์และความแตกต่างระหว่างบุคคล.
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ก่อพงษ์ พลโยราช . 2550. "ประสิทธิผลของโฆษณาเชิงเปรียบเทียบในประเทศไทย : บทบาทของประเภทการเปรียบเทียบประเภทผลิตภัณฑ์และความแตกต่างระหว่างบุคคล".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ก่อพงษ์ พลโยราช . "ประสิทธิผลของโฆษณาเชิงเปรียบเทียบในประเทศไทย : บทบาทของประเภทการเปรียบเทียบประเภทผลิตภัณฑ์และความแตกต่างระหว่างบุคคล."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2550. Print.
ก่อพงษ์ พลโยราช . ประสิทธิผลของโฆษณาเชิงเปรียบเทียบในประเทศไทย : บทบาทของประเภทการเปรียบเทียบประเภทผลิตภัณฑ์และความแตกต่างระหว่างบุคคล. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2550.