ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แบบลายนิ้วมือของอาชญากรที่มีพฤติกรรมรุ่นแรง

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : แบบลายนิ้วมือของอาชญากรที่มีพฤติกรรมรุ่นแรง
นักวิจัย : สมทรง ณ นคร
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : https://ora.kku.ac.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สมทรง ณ นคร . (2550). แบบลายนิ้วมือของอาชญากรที่มีพฤติกรรมรุ่นแรง.
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
สมทรง ณ นคร . 2550. "แบบลายนิ้วมือของอาชญากรที่มีพฤติกรรมรุ่นแรง".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
สมทรง ณ นคร . "แบบลายนิ้วมือของอาชญากรที่มีพฤติกรรมรุ่นแรง."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2550. Print.
สมทรง ณ นคร . แบบลายนิ้วมือของอาชญากรที่มีพฤติกรรมรุ่นแรง. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2550.