ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก(สาขาชีววิทยา)

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก(สาขาชีววิทยา)
นักวิจัย : จรัล ลีรติวงศ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : https://ora.kku.ac.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จรัล ลีรติวงศ์ . (2550). โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก(สาขาชีววิทยา).
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
จรัล ลีรติวงศ์ . 2550. "โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก(สาขาชีววิทยา)".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
จรัล ลีรติวงศ์ . "โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก(สาขาชีววิทยา)."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2550. Print.
จรัล ลีรติวงศ์ . โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก(สาขาชีววิทยา). ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2550.