ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาหาสมบัติบางประการและลักษณะโครงสร้างทางเคมีของสารฟีนาซีนที่ผลิตจากแบคทีเรีย Pseudomonas spp.

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาหาสมบัติบางประการและลักษณะโครงสร้างทางเคมีของสารฟีนาซีนที่ผลิตจากแบคทีเรีย Pseudomonas spp.
นักวิจัย : ชนกพร เผ่าศิริ
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : https://ora.kku.ac.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ชนกพร เผ่าศิริ . (2550). การศึกษาหาสมบัติบางประการและลักษณะโครงสร้างทางเคมีของสารฟีนาซีนที่ผลิตจากแบคทีเรีย Pseudomonas spp..
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ชนกพร เผ่าศิริ . 2550. "การศึกษาหาสมบัติบางประการและลักษณะโครงสร้างทางเคมีของสารฟีนาซีนที่ผลิตจากแบคทีเรีย Pseudomonas spp.".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ชนกพร เผ่าศิริ . "การศึกษาหาสมบัติบางประการและลักษณะโครงสร้างทางเคมีของสารฟีนาซีนที่ผลิตจากแบคทีเรีย Pseudomonas spp.."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2550. Print.
ชนกพร เผ่าศิริ . การศึกษาหาสมบัติบางประการและลักษณะโครงสร้างทางเคมีของสารฟีนาซีนที่ผลิตจากแบคทีเรีย Pseudomonas spp.. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2550.