ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาฤทธิ์และกลไกการออกฤทธิ์ต้าตการอักเสบของสารจากเปราะหอม

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาฤทธิ์และกลไกการออกฤทธิ์ต้าตการอักเสบของสารจากเปราะหอม
นักวิจัย : อัจฉราวรรณ โตภาคงาม
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : https://ora.kku.ac.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อัจฉราวรรณ โตภาคงาม . (2550). การศึกษาฤทธิ์และกลไกการออกฤทธิ์ต้าตการอักเสบของสารจากเปราะหอม.
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
อัจฉราวรรณ โตภาคงาม . 2550. "การศึกษาฤทธิ์และกลไกการออกฤทธิ์ต้าตการอักเสบของสารจากเปราะหอม".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
อัจฉราวรรณ โตภาคงาม . "การศึกษาฤทธิ์และกลไกการออกฤทธิ์ต้าตการอักเสบของสารจากเปราะหอม."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2550. Print.
อัจฉราวรรณ โตภาคงาม . การศึกษาฤทธิ์และกลไกการออกฤทธิ์ต้าตการอักเสบของสารจากเปราะหอม. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2550.