ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาฤทธิ์ของพริกไทยดำต่อการลดน้ำหนัก

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาฤทธิ์ของพริกไทยดำต่อการลดน้ำหนัก
นักวิจัย : ภารดี เอื้อวิชญาแพทย์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : https://ora.kku.ac.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ภารดี เอื้อวิชญาแพทย์ . (2550). การศึกษาฤทธิ์ของพริกไทยดำต่อการลดน้ำหนัก.
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ภารดี เอื้อวิชญาแพทย์ . 2550. "การศึกษาฤทธิ์ของพริกไทยดำต่อการลดน้ำหนัก".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ภารดี เอื้อวิชญาแพทย์ . "การศึกษาฤทธิ์ของพริกไทยดำต่อการลดน้ำหนัก."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2550. Print.
ภารดี เอื้อวิชญาแพทย์ . การศึกษาฤทธิ์ของพริกไทยดำต่อการลดน้ำหนัก. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2550.