ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การทดสอบเทคนิค PCR เบื้องต้นสำหรับการตรวจสอบ race ของเชื้อ Fusarium axysporum f.sp. lycopersici

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การทดสอบเทคนิค PCR เบื้องต้นสำหรับการตรวจสอบ race ของเชื้อ Fusarium axysporum f.sp. lycopersici
นักวิจัย : วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : https://ora.kku.ac.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์ . (2550). การทดสอบเทคนิค PCR เบื้องต้นสำหรับการตรวจสอบ race ของเชื้อ Fusarium axysporum f.sp. lycopersici.
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์ . 2550. "การทดสอบเทคนิค PCR เบื้องต้นสำหรับการตรวจสอบ race ของเชื้อ Fusarium axysporum f.sp. lycopersici".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์ . "การทดสอบเทคนิค PCR เบื้องต้นสำหรับการตรวจสอบ race ของเชื้อ Fusarium axysporum f.sp. lycopersici."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2550. Print.
วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์ . การทดสอบเทคนิค PCR เบื้องต้นสำหรับการตรวจสอบ race ของเชื้อ Fusarium axysporum f.sp. lycopersici. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2550.