ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การคัดเพศตัวอ่อนโคเนื้อพื้นเมืองโดยเทคนิค PCR

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การคัดเพศตัวอ่อนโคเนื้อพื้นเมืองโดยเทคนิค PCR
นักวิจัย : ยุพิน ผาสุข
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : https://ora.kku.ac.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ยุพิน ผาสุข . (2550). การคัดเพศตัวอ่อนโคเนื้อพื้นเมืองโดยเทคนิค PCR.
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ยุพิน ผาสุข . 2550. "การคัดเพศตัวอ่อนโคเนื้อพื้นเมืองโดยเทคนิค PCR".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ยุพิน ผาสุข . "การคัดเพศตัวอ่อนโคเนื้อพื้นเมืองโดยเทคนิค PCR."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2550. Print.
ยุพิน ผาสุข . การคัดเพศตัวอ่อนโคเนื้อพื้นเมืองโดยเทคนิค PCR. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2550.