ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประสิทธิผลของการรำไม้พลองต่อเมแทบอลิซึมและการทำงานของระบบหัวใจและหลอดเลือดในผู้สูงอายุ

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ประสิทธิผลของการรำไม้พลองต่อเมแทบอลิซึมและการทำงานของระบบหัวใจและหลอดเลือดในผู้สูงอายุ
นักวิจัย : นฤมล ลีลายุวัฒน์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : https://ora.kku.ac.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นฤมล ลีลายุวัฒน์ . (2549). ประสิทธิผลของการรำไม้พลองต่อเมแทบอลิซึมและการทำงานของระบบหัวใจและหลอดเลือดในผู้สูงอายุ.
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
นฤมล ลีลายุวัฒน์ . 2549. "ประสิทธิผลของการรำไม้พลองต่อเมแทบอลิซึมและการทำงานของระบบหัวใจและหลอดเลือดในผู้สูงอายุ".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
นฤมล ลีลายุวัฒน์ . "ประสิทธิผลของการรำไม้พลองต่อเมแทบอลิซึมและการทำงานของระบบหัวใจและหลอดเลือดในผู้สูงอายุ."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2549. Print.
นฤมล ลีลายุวัฒน์ . ประสิทธิผลของการรำไม้พลองต่อเมแทบอลิซึมและการทำงานของระบบหัวใจและหลอดเลือดในผู้สูงอายุ. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2549.