ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความชุกของภาวะโฮโมซิสเทอีนในเลือดในผู้ป่วยที่มีอาการหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันและลมปัจจุบัน

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความชุกของภาวะโฮโมซิสเทอีนในเลือดในผู้ป่วยที่มีอาการหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันและลมปัจจุบัน
นักวิจัย : สมศักดิ์ เทียมเก่า
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : https://ora.kku.ac.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สมศักดิ์ เทียมเก่า . (2549). ความชุกของภาวะโฮโมซิสเทอีนในเลือดในผู้ป่วยที่มีอาการหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันและลมปัจจุบัน.
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
สมศักดิ์ เทียมเก่า . 2549. "ความชุกของภาวะโฮโมซิสเทอีนในเลือดในผู้ป่วยที่มีอาการหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันและลมปัจจุบัน".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
สมศักดิ์ เทียมเก่า . "ความชุกของภาวะโฮโมซิสเทอีนในเลือดในผู้ป่วยที่มีอาการหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันและลมปัจจุบัน."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2549. Print.
สมศักดิ์ เทียมเก่า . ความชุกของภาวะโฮโมซิสเทอีนในเลือดในผู้ป่วยที่มีอาการหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันและลมปัจจุบัน. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2549.