ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประเมินผลการฝึกอบรมหลักสูตรแกนนำเยาวชนระดับอาชีวศึกษา

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ประเมินผลการฝึกอบรมหลักสูตรแกนนำเยาวชนระดับอาชีวศึกษา
นักวิจัย : มานพ คณะโต
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : https://ora.kku.ac.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
มานพ คณะโต . (2548). ประเมินผลการฝึกอบรมหลักสูตรแกนนำเยาวชนระดับอาชีวศึกษา.
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
มานพ คณะโต . 2548. "ประเมินผลการฝึกอบรมหลักสูตรแกนนำเยาวชนระดับอาชีวศึกษา".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
มานพ คณะโต . "ประเมินผลการฝึกอบรมหลักสูตรแกนนำเยาวชนระดับอาชีวศึกษา."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2548. Print.
มานพ คณะโต . ประเมินผลการฝึกอบรมหลักสูตรแกนนำเยาวชนระดับอาชีวศึกษา. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2548.