ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการพัฒนากลุ่มนักวิจัยด้านคณิตศาสตร์

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการพัฒนากลุ่มนักวิจัยด้านคณิตศาสตร์
นักวิจัย : สุลัดดา ลอยฟ้า
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : https://ora.kku.ac.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุลัดดา ลอยฟ้า . (2546). โครงการพัฒนากลุ่มนักวิจัยด้านคณิตศาสตร์.
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
สุลัดดา ลอยฟ้า . 2546. "โครงการพัฒนากลุ่มนักวิจัยด้านคณิตศาสตร์".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
สุลัดดา ลอยฟ้า . "โครงการพัฒนากลุ่มนักวิจัยด้านคณิตศาสตร์."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2546. Print.
สุลัดดา ลอยฟ้า . โครงการพัฒนากลุ่มนักวิจัยด้านคณิตศาสตร์. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2546.