ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การควบคุมประชากรหนอนกออ้อยด้วยแมลงศัตรูธรรมชาติ

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การควบคุมประชากรหนอนกออ้อยด้วยแมลงศัตรูธรรมชาติ
นักวิจัย : นุชรีย์ ศิริ
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : https://ora.kku.ac.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นุชรีย์ ศิริ . (2546). การควบคุมประชากรหนอนกออ้อยด้วยแมลงศัตรูธรรมชาติ.
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
นุชรีย์ ศิริ . 2546. "การควบคุมประชากรหนอนกออ้อยด้วยแมลงศัตรูธรรมชาติ".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
นุชรีย์ ศิริ . "การควบคุมประชากรหนอนกออ้อยด้วยแมลงศัตรูธรรมชาติ."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2546. Print.
นุชรีย์ ศิริ . การควบคุมประชากรหนอนกออ้อยด้วยแมลงศัตรูธรรมชาติ. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2546.