ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเพาะเลี้ยงและปรับปรุงพันธุ์แมลงที่เป็นอาหารของ มนุษย์

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเพาะเลี้ยงและปรับปรุงพันธุ์แมลงที่เป็นอาหารของ มนุษย์
นักวิจัย : ทัศนีย์ แจ่มจรรยา
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : https://ora.kku.ac.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ทัศนีย์ แจ่มจรรยา . (2545). การเพาะเลี้ยงและปรับปรุงพันธุ์แมลงที่เป็นอาหารของ มนุษย์.
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ทัศนีย์ แจ่มจรรยา . 2545. "การเพาะเลี้ยงและปรับปรุงพันธุ์แมลงที่เป็นอาหารของ มนุษย์".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ทัศนีย์ แจ่มจรรยา . "การเพาะเลี้ยงและปรับปรุงพันธุ์แมลงที่เป็นอาหารของ มนุษย์."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2545. Print.
ทัศนีย์ แจ่มจรรยา . การเพาะเลี้ยงและปรับปรุงพันธุ์แมลงที่เป็นอาหารของ มนุษย์. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2545.