ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาแบบประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดแผลกดทับ

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาแบบประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดแผลกดทับ
นักวิจัย : นิคม ถนอมเสียง
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : https://ora.kku.ac.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นิคม ถนอมเสียง . (2545). การพัฒนาแบบประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดแผลกดทับ.
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
นิคม ถนอมเสียง . 2545. "การพัฒนาแบบประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดแผลกดทับ".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
นิคม ถนอมเสียง . "การพัฒนาแบบประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดแผลกดทับ."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2545. Print.
นิคม ถนอมเสียง . การพัฒนาแบบประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดแผลกดทับ. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2545.