ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประสิทธิภาพของแมลงเบียนไข่ Anastatus SP. ในการควบคุมมวนเขียวส้ม Rhynchocoris humeralis

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ประสิทธิภาพของแมลงเบียนไข่ Anastatus SP. ในการควบคุมมวนเขียวส้ม Rhynchocoris humeralis
นักวิจัย : นุชรีย์ ศิริ
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : https://ora.kku.ac.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นุชรีย์ ศิริ . (2544). ประสิทธิภาพของแมลงเบียนไข่ Anastatus SP. ในการควบคุมมวนเขียวส้ม Rhynchocoris humeralis.
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
นุชรีย์ ศิริ . 2544. "ประสิทธิภาพของแมลงเบียนไข่ Anastatus SP. ในการควบคุมมวนเขียวส้ม Rhynchocoris humeralis".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
นุชรีย์ ศิริ . "ประสิทธิภาพของแมลงเบียนไข่ Anastatus SP. ในการควบคุมมวนเขียวส้ม Rhynchocoris humeralis."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2544. Print.
นุชรีย์ ศิริ . ประสิทธิภาพของแมลงเบียนไข่ Anastatus SP. ในการควบคุมมวนเขียวส้ม Rhynchocoris humeralis. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2544.