ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจัดกลุ่มสถาบันการศึกษาตามข้อมูลการดำเนินงานของสถาบัน

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจัดกลุ่มสถาบันการศึกษาตามข้อมูลการดำเนินงานของสถาบัน
นักวิจัย : วิชุดา ไชยศิวามงคล
คำค้น : null
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : null
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

null

บรรณานุกรม :
วิชุดา ไชยศิวามงคล . (2553). การจัดกลุ่มสถาบันการศึกษาตามข้อมูลการดำเนินงานของสถาบัน.
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
วิชุดา ไชยศิวามงคล . 2553. "การจัดกลุ่มสถาบันการศึกษาตามข้อมูลการดำเนินงานของสถาบัน".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
วิชุดา ไชยศิวามงคล . "การจัดกลุ่มสถาบันการศึกษาตามข้อมูลการดำเนินงานของสถาบัน."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553. Print.
วิชุดา ไชยศิวามงคล . การจัดกลุ่มสถาบันการศึกษาตามข้อมูลการดำเนินงานของสถาบัน. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2553.