ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การใช้หินฟอสเฟตเพื่อเป็นแหล่งของฟอสฟอรัสสำหรับปุ๋ยพืชสดในการปลูกข้าวหอมอินทรีย์

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้หินฟอสเฟตเพื่อเป็นแหล่งของฟอสฟอรัสสำหรับปุ๋ยพืชสดในการปลูกข้าวหอมอินทรีย์
นักวิจัย : ดวงสมร ตุลาพิทักษ์
คำค้น : null
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : null
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

null

บรรณานุกรม :
ดวงสมร ตุลาพิทักษ์ . (2554). การใช้หินฟอสเฟตเพื่อเป็นแหล่งของฟอสฟอรัสสำหรับปุ๋ยพืชสดในการปลูกข้าวหอมอินทรีย์.
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ดวงสมร ตุลาพิทักษ์ . 2554. "การใช้หินฟอสเฟตเพื่อเป็นแหล่งของฟอสฟอรัสสำหรับปุ๋ยพืชสดในการปลูกข้าวหอมอินทรีย์".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ดวงสมร ตุลาพิทักษ์ . "การใช้หินฟอสเฟตเพื่อเป็นแหล่งของฟอสฟอรัสสำหรับปุ๋ยพืชสดในการปลูกข้าวหอมอินทรีย์."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2554. Print.
ดวงสมร ตุลาพิทักษ์ . การใช้หินฟอสเฟตเพื่อเป็นแหล่งของฟอสฟอรัสสำหรับปุ๋ยพืชสดในการปลูกข้าวหอมอินทรีย์. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2554.