ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การใช้จุลินทรีย์ที่มีศักยภาพในการเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาชีวภาพเพื่อผลิตไบโอดีเซลจากนำมันที่สกัดได้จากสาหร่ายขนาดเล็ก

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้จุลินทรีย์ที่มีศักยภาพในการเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาชีวภาพเพื่อผลิตไบโอดีเซลจากนำมันที่สกัดได้จากสาหร่ายขนาดเล็ก
นักวิจัย : สิรินดา ยุ่นฉลาด
คำค้น : null
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : null
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

null

บรรณานุกรม :
สิรินดา ยุ่นฉลาด . (2555). การใช้จุลินทรีย์ที่มีศักยภาพในการเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาชีวภาพเพื่อผลิตไบโอดีเซลจากนำมันที่สกัดได้จากสาหร่ายขนาดเล็ก.
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
สิรินดา ยุ่นฉลาด . 2555. "การใช้จุลินทรีย์ที่มีศักยภาพในการเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาชีวภาพเพื่อผลิตไบโอดีเซลจากนำมันที่สกัดได้จากสาหร่ายขนาดเล็ก".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
สิรินดา ยุ่นฉลาด . "การใช้จุลินทรีย์ที่มีศักยภาพในการเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาชีวภาพเพื่อผลิตไบโอดีเซลจากนำมันที่สกัดได้จากสาหร่ายขนาดเล็ก."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2555. Print.
สิรินดา ยุ่นฉลาด . การใช้จุลินทรีย์ที่มีศักยภาพในการเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาชีวภาพเพื่อผลิตไบโอดีเซลจากนำมันที่สกัดได้จากสาหร่ายขนาดเล็ก. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2555.