ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การปรับปรุงสมบัติทางไดอิเล็กตริกของวัสดุเซรามิก CaCu3Ti4O12 โดยการเจือด้วยคู่ไอออนของ Mg2+ และ F-

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การปรับปรุงสมบัติทางไดอิเล็กตริกของวัสดุเซรามิก CaCu3Ti4O12 โดยการเจือด้วยคู่ไอออนของ Mg2+ และ F-
นักวิจัย : ประสิทธิ์ ทองใบ
คำค้น : null
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : null
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

null

บรรณานุกรม :
ประสิทธิ์ ทองใบ . (2559). การปรับปรุงสมบัติทางไดอิเล็กตริกของวัสดุเซรามิก CaCu3Ti4O12 โดยการเจือด้วยคู่ไอออนของ Mg2+ และ F-.
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ประสิทธิ์ ทองใบ . 2559. "การปรับปรุงสมบัติทางไดอิเล็กตริกของวัสดุเซรามิก CaCu3Ti4O12 โดยการเจือด้วยคู่ไอออนของ Mg2+ และ F-".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ประสิทธิ์ ทองใบ . "การปรับปรุงสมบัติทางไดอิเล็กตริกของวัสดุเซรามิก CaCu3Ti4O12 โดยการเจือด้วยคู่ไอออนของ Mg2+ และ F-."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2559. Print.
ประสิทธิ์ ทองใบ . การปรับปรุงสมบัติทางไดอิเล็กตริกของวัสดุเซรามิก CaCu3Ti4O12 โดยการเจือด้วยคู่ไอออนของ Mg2+ และ F-. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2559.