ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาพารามิเตอร์ที่จำเป็นต้องใช้ในแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของการอบแห้งกล้วยน้ำหว้า

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาพารามิเตอร์ที่จำเป็นต้องใช้ในแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของการอบแห้งกล้วยน้ำหว้า
นักวิจัย : สมชาติ โสภณรณฤทธิ์
คำค้น : การอบแห้งกล้วยน้ำหว้า , พารามิเตอร์ที่จำ , จำลองทางคณิตศาสตร์
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/167
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ . (2539). การศึกษาพารามิเตอร์ที่จำเป็นต้องใช้ในแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของการอบแห้งกล้วยน้ำหว้า.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ . 2539. "การศึกษาพารามิเตอร์ที่จำเป็นต้องใช้ในแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของการอบแห้งกล้วยน้ำหว้า".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ . "การศึกษาพารามิเตอร์ที่จำเป็นต้องใช้ในแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของการอบแห้งกล้วยน้ำหว้า."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2539. Print.
สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ . การศึกษาพารามิเตอร์ที่จำเป็นต้องใช้ในแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของการอบแห้งกล้วยน้ำหว้า. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2539.