ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การใช้สาร metaboilite จากเห็ดเรืองแสง Omphalotus sp. ของโคกภูตากาในการควบคุมไส้เดือนฝอยรากปมของพืชผัก

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้สาร metaboilite จากเห็ดเรืองแสง Omphalotus sp. ของโคกภูตากาในการควบคุมไส้เดือนฝอยรากปมของพืชผัก
นักวิจัย : วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์
คำค้น : null
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : null
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

null

บรรณานุกรม :
วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์ . (2549). การใช้สาร metaboilite จากเห็ดเรืองแสง Omphalotus sp. ของโคกภูตากาในการควบคุมไส้เดือนฝอยรากปมของพืชผัก.
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์ . 2549. "การใช้สาร metaboilite จากเห็ดเรืองแสง Omphalotus sp. ของโคกภูตากาในการควบคุมไส้เดือนฝอยรากปมของพืชผัก".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์ . "การใช้สาร metaboilite จากเห็ดเรืองแสง Omphalotus sp. ของโคกภูตากาในการควบคุมไส้เดือนฝอยรากปมของพืชผัก."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2549. Print.
วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์ . การใช้สาร metaboilite จากเห็ดเรืองแสง Omphalotus sp. ของโคกภูตากาในการควบคุมไส้เดือนฝอยรากปมของพืชผัก. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2549.