ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความร่วมมือเพื่อพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการสถานศึกษา

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความร่วมมือเพื่อพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการสถานศึกษา
นักวิจัย : เรณู คุปตัษเฐียร
คำค้น : null
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : null
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

null

บรรณานุกรม :
เรณู คุปตัษเฐียร . (2548). ความร่วมมือเพื่อพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการสถานศึกษา.
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
เรณู คุปตัษเฐียร . 2548. "ความร่วมมือเพื่อพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการสถานศึกษา".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
เรณู คุปตัษเฐียร . "ความร่วมมือเพื่อพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการสถานศึกษา."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2548. Print.
เรณู คุปตัษเฐียร . ความร่วมมือเพื่อพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการสถานศึกษา. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2548.