ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเพาะเลี้ยงและปรับปรุงพันธุ์แมลงที่เป็นอาหารของ มนุษย์

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเพาะเลี้ยงและปรับปรุงพันธุ์แมลงที่เป็นอาหารของ มนุษย์
นักวิจัย : ทัศนีย์ แจ่มจรรยา
คำค้น : null
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : null
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

null

บรรณานุกรม :
ทัศนีย์ แจ่มจรรยา . (2548). การเพาะเลี้ยงและปรับปรุงพันธุ์แมลงที่เป็นอาหารของ มนุษย์.
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ทัศนีย์ แจ่มจรรยา . 2548. "การเพาะเลี้ยงและปรับปรุงพันธุ์แมลงที่เป็นอาหารของ มนุษย์".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ทัศนีย์ แจ่มจรรยา . "การเพาะเลี้ยงและปรับปรุงพันธุ์แมลงที่เป็นอาหารของ มนุษย์."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2548. Print.
ทัศนีย์ แจ่มจรรยา . การเพาะเลี้ยงและปรับปรุงพันธุ์แมลงที่เป็นอาหารของ มนุษย์. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2548.