ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การผลิตแผ่นฟิล์มที่หายใจได้จากโพลิเอทธิลีนผสมชานอ้อย

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การผลิตแผ่นฟิล์มที่หายใจได้จากโพลิเอทธิลีนผสมชานอ้อย
นักวิจัย : สมใจ ขจรชีพพันธุ์งาม
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สมใจ ขจรชีพพันธุ์งาม . (2557). การผลิตแผ่นฟิล์มที่หายใจได้จากโพลิเอทธิลีนผสมชานอ้อย.
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
สมใจ ขจรชีพพันธุ์งาม . 2557. "การผลิตแผ่นฟิล์มที่หายใจได้จากโพลิเอทธิลีนผสมชานอ้อย".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
สมใจ ขจรชีพพันธุ์งาม . "การผลิตแผ่นฟิล์มที่หายใจได้จากโพลิเอทธิลีนผสมชานอ้อย."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2557. Print.
สมใจ ขจรชีพพันธุ์งาม . การผลิตแผ่นฟิล์มที่หายใจได้จากโพลิเอทธิลีนผสมชานอ้อย. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2557.