ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาการประกันระดับจุลภาค กรณีศึกษา อุปสงค์ของการทำประกันสุขภาพของแรงงานนอกระบบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการประกันระดับจุลภาค กรณีศึกษา อุปสงค์ของการทำประกันสุขภาพของแรงงานนอกระบบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย
นักวิจัย : ฐิติวรรณ ศรีเจริญ
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ฐิติวรรณ ศรีเจริญ . (2557). การศึกษาการประกันระดับจุลภาค กรณีศึกษา อุปสงค์ของการทำประกันสุขภาพของแรงงานนอกระบบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย.
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ฐิติวรรณ ศรีเจริญ . 2557. "การศึกษาการประกันระดับจุลภาค กรณีศึกษา อุปสงค์ของการทำประกันสุขภาพของแรงงานนอกระบบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ฐิติวรรณ ศรีเจริญ . "การศึกษาการประกันระดับจุลภาค กรณีศึกษา อุปสงค์ของการทำประกันสุขภาพของแรงงานนอกระบบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2557. Print.
ฐิติวรรณ ศรีเจริญ . การศึกษาการประกันระดับจุลภาค กรณีศึกษา อุปสงค์ของการทำประกันสุขภาพของแรงงานนอกระบบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2557.