ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สารเชิงซ้อนคอปเปอร์(II) ของลิแกนด์อมิดิโนโออัลคิลยูเรียและการทำหน้าที่เป็นนิวคลีเอสทางเคมี

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สารเชิงซ้อนคอปเปอร์(II) ของลิแกนด์อมิดิโนโออัลคิลยูเรียและการทำหน้าที่เป็นนิวคลีเอสทางเคมี
นักวิจัย : อัญชุลี ฉวีราช
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อัญชุลี ฉวีราช . (2553). สารเชิงซ้อนคอปเปอร์(II) ของลิแกนด์อมิดิโนโออัลคิลยูเรียและการทำหน้าที่เป็นนิวคลีเอสทางเคมี.
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
อัญชุลี ฉวีราช . 2553. "สารเชิงซ้อนคอปเปอร์(II) ของลิแกนด์อมิดิโนโออัลคิลยูเรียและการทำหน้าที่เป็นนิวคลีเอสทางเคมี".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
อัญชุลี ฉวีราช . "สารเชิงซ้อนคอปเปอร์(II) ของลิแกนด์อมิดิโนโออัลคิลยูเรียและการทำหน้าที่เป็นนิวคลีเอสทางเคมี."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553. Print.
อัญชุลี ฉวีราช . สารเชิงซ้อนคอปเปอร์(II) ของลิแกนด์อมิดิโนโออัลคิลยูเรียและการทำหน้าที่เป็นนิวคลีเอสทางเคมี. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2553.