ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประสิทธิภาพของการทำครอบครัวบำบัดแนวทฤษฎี Satir สำหรับผู้ป่าวยโรคจิตเภท

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ประสิทธิภาพของการทำครอบครัวบำบัดแนวทฤษฎี Satir สำหรับผู้ป่าวยโรคจิตเภท
นักวิจัย : นวนันท์ ปิยะวัฒน์กูล
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นวนันท์ ปิยะวัฒน์กูล . (2555). ประสิทธิภาพของการทำครอบครัวบำบัดแนวทฤษฎี Satir สำหรับผู้ป่าวยโรคจิตเภท.
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
นวนันท์ ปิยะวัฒน์กูล . 2555. "ประสิทธิภาพของการทำครอบครัวบำบัดแนวทฤษฎี Satir สำหรับผู้ป่าวยโรคจิตเภท".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
นวนันท์ ปิยะวัฒน์กูล . "ประสิทธิภาพของการทำครอบครัวบำบัดแนวทฤษฎี Satir สำหรับผู้ป่าวยโรคจิตเภท."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2555. Print.
นวนันท์ ปิยะวัฒน์กูล . ประสิทธิภาพของการทำครอบครัวบำบัดแนวทฤษฎี Satir สำหรับผู้ป่าวยโรคจิตเภท. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2555.