ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อประเมินอัตราการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่ลุ่มน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อประเมินอัตราการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่ลุ่มน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
นักวิจัย : นฤมล แก้วจำปา
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นฤมล แก้วจำปา . (2556). การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อประเมินอัตราการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่ลุ่มน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น.
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
นฤมล แก้วจำปา . 2556. "การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อประเมินอัตราการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่ลุ่มน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
นฤมล แก้วจำปา . "การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อประเมินอัตราการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่ลุ่มน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2556. Print.
นฤมล แก้วจำปา . การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อประเมินอัตราการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่ลุ่มน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2556.