ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เปรียบเทียบการรักษาโรคจิตเภทที่ดื้อต่อการรักษาด้วยยา clozapine ระหว่างการเสริมด้วยยา haloperidol กับการเสริมด้วยการทำให้ชักด้วยไฟฟ้า

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : เปรียบเทียบการรักษาโรคจิตเภทที่ดื้อต่อการรักษาด้วยยา clozapine ระหว่างการเสริมด้วยยา haloperidol กับการเสริมด้วยการทำให้ชักด้วยไฟฟ้า
นักวิจัย : สุชาติ พหลภาคย์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุชาติ พหลภาคย์ . (2552). เปรียบเทียบการรักษาโรคจิตเภทที่ดื้อต่อการรักษาด้วยยา clozapine ระหว่างการเสริมด้วยยา haloperidol กับการเสริมด้วยการทำให้ชักด้วยไฟฟ้า.
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
สุชาติ พหลภาคย์ . 2552. "เปรียบเทียบการรักษาโรคจิตเภทที่ดื้อต่อการรักษาด้วยยา clozapine ระหว่างการเสริมด้วยยา haloperidol กับการเสริมด้วยการทำให้ชักด้วยไฟฟ้า".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
สุชาติ พหลภาคย์ . "เปรียบเทียบการรักษาโรคจิตเภทที่ดื้อต่อการรักษาด้วยยา clozapine ระหว่างการเสริมด้วยยา haloperidol กับการเสริมด้วยการทำให้ชักด้วยไฟฟ้า."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2552. Print.
สุชาติ พหลภาคย์ . เปรียบเทียบการรักษาโรคจิตเภทที่ดื้อต่อการรักษาด้วยยา clozapine ระหว่างการเสริมด้วยยา haloperidol กับการเสริมด้วยการทำให้ชักด้วยไฟฟ้า. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2552.