ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาชุดตรวจไวรัสใบด่างเขียวของแตงกวา

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาชุดตรวจไวรัสใบด่างเขียวของแตงกวา
นักวิจัย : เพชรรัตน์ ธรรมเบญจพล
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เพชรรัตน์ ธรรมเบญจพล . (2553). การพัฒนาชุดตรวจไวรัสใบด่างเขียวของแตงกวา.
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
เพชรรัตน์ ธรรมเบญจพล . 2553. "การพัฒนาชุดตรวจไวรัสใบด่างเขียวของแตงกวา".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
เพชรรัตน์ ธรรมเบญจพล . "การพัฒนาชุดตรวจไวรัสใบด่างเขียวของแตงกวา."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553. Print.
เพชรรัตน์ ธรรมเบญจพล . การพัฒนาชุดตรวจไวรัสใบด่างเขียวของแตงกวา. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2553.