ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อิทธิพลของปุ๋ยโพแทสเซียมและปุ๋ยคอกที่มีผลต่อ Solid content, ความหวาน และสีของผลมะเขือเทศอุตสาหกรรมพันธุ์ TW.4

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : อิทธิพลของปุ๋ยโพแทสเซียมและปุ๋ยคอกที่มีผลต่อ Solid content, ความหวาน และสีของผลมะเขือเทศอุตสาหกรรมพันธุ์ TW.4
นักวิจัย : ลำใย โกวิทยากร
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ลำใย โกวิทยากร . (2548). อิทธิพลของปุ๋ยโพแทสเซียมและปุ๋ยคอกที่มีผลต่อ Solid content, ความหวาน และสีของผลมะเขือเทศอุตสาหกรรมพันธุ์ TW.4.
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ลำใย โกวิทยากร . 2548. "อิทธิพลของปุ๋ยโพแทสเซียมและปุ๋ยคอกที่มีผลต่อ Solid content, ความหวาน และสีของผลมะเขือเทศอุตสาหกรรมพันธุ์ TW.4".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ลำใย โกวิทยากร . "อิทธิพลของปุ๋ยโพแทสเซียมและปุ๋ยคอกที่มีผลต่อ Solid content, ความหวาน และสีของผลมะเขือเทศอุตสาหกรรมพันธุ์ TW.4."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2548. Print.
ลำใย โกวิทยากร . อิทธิพลของปุ๋ยโพแทสเซียมและปุ๋ยคอกที่มีผลต่อ Solid content, ความหวาน และสีของผลมะเขือเทศอุตสาหกรรมพันธุ์ TW.4. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2548.